Wydobyto historyczne tablice

W dniu 7 lipca 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach wpłynęła informacja o wykopaniu na terenie budowy przy ul. M. Skłodowskiej – Curie płyt nagrobnych. Podczas prac ziemnych wykopano 6 dobrze zachowanych tablic nagrobnych i 5 kamiennych elementów nagrobków. O znalezisku został poinformowany przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

W dniu 10 lipca 2017 roku wydobyte elementy zostały przetransportowane przez wykonawcę robót na strzeżony i monitorowany teren w Międzyzdrojach. Po zakończeniu prac ziemnych na terenie budowy znalezione tablice nagrobne zostaną umieszczone na międzyzdrojskim cmentarzu. Jednocześnie informujemy, że art.115 Ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami z  dnia 23 lipca 2003 roku
brzmi:,,1. Kto niezwłocznie nie powiadomił wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o odkryciu w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, a także nie wstrzymał wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć znaleziony przedmiot i nie zabezpieczył, przy użyciu dostępnych środków, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny.
2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec nawiązkę do wysokości dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel społeczny związany z opieką nad zabytkami.”

Tym samym każda osoba, która uzyska informację o takim znalezisku zobowiązana jest do poinformowania o tym wskazanych instytucji. Warto zadbać o to, co jest elementem naszej historii.

Joanna Ścigała

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw swój komentarz
Please enter your name here